DANMARKS NYE BRANCHEFORENING FOR PLATFORMSØKONOMI

HVAD ER FPD?

FPD er en netværks- og brancheforening til at dele erfaringer og viden mellem platformsvirksomheder.

Vi har fokus på at skabe eksklusive arrangementer for vores medlemmer med forskellige netværksarrangementer, hvor medlemmerne har kunne dele og drøfte erfaringer med opstart af virksomhed, forskellige forretningsmodeller og -strategier.

Udover at møde ligesindede og få kommerciel sparring, har vi på vores møder fast deltagelse af forsikringsselskaber og væksthuse, som muligvis kan tilbyde dig et samarbejde.

Derudover agerer foreningen også som brancheforening, hvor vi forsøger at finde fælles løsninger og indgå i en dialog med relevante politikere om de udfordringer og potentialer, som platformsøkonomien skaber. Vi har haft eksklusive arrangementer med ministerbesøg og besøg af offentlige myndigheder i form af både Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Beskæftigelsesministeriet.

HVORFOR ER DER BRUG FOR FPD I DANMARK?

Selvom der er en rivende udvikling indenfor platformsøkonomi, hvor nye virksomheder ser dagens lys på ugentlig basis, og kreative iværksættere søsætter deres drømme, så er branchens rammevilkår truede. Vi ser ligeledes, at danskerne i stor stil har taget de nye typer forretninger og virksomheder til sig, og den frihed og fleksibilitet det medfører i hverdagen. Samtidig har mange et ønske om at spare på vores knappe ressourcer ved at dele, leje og låne ting med hinanden. Dog oplever vi en stigende bekymring for og modstand i mod platformsøkonomien.

Derfor har vi etablereret Foreningen for Platformsøkonomi i Danmark. På den måde kan vi som en samlet branche italesætte de potentialer og fordele, som platformsøkonomien rummer, og så vi i fællesskab kan finde ud af, hvordan velfærdssamfundet bliver styrket af platformsøkonomien.

 • Netværk af ligesindede platformøkonomiske virksomheder, væksthuse og forsikringsselskaber, hvor vi hjælper og sparrer med hinanden
 • Mulighed for deltagelse i arrangementer for videns- og erfaringsudveksling, der kan være med til at gøre din forretning endnu skarpere eller give dig nye idéer
 • Mulighed for at opnå mærkningsordningen ”Ansvarlig platform” vederlagsfrit
 • Nyhedsovervågning
 • Analyse af de politiske vinde på Christiansborg
 • Inside-viden om relevante forhandlinger og konkrete udspil
 • Opstart af en brancheforening, der taler platformsøkonomiens sag overfor myndigheder og politikere.
 • Den ”gamle økonomi” er bange for at blive disrupted og ønsker derfor politisk regulering der hæmmer konkurrencen
 • Der er en stigende bekymring for, at platformsøkonomi udfordrer fundamentale dele af velfærdssamfundet
 • Vi vil aktivt tale og fremme platformsøkonomiens sag og tage del i udformningen af rammevilkår
 • Vi ønsker at fremme en smartere brug af ressourcer i samfundet
 • Vi ønsker at fremme ansvarlige platformsøkonomiske forretninger
 • Vi ønsker at fremme det fællesskab, som danskerne på forskellig vis kan indgå i via platformsøkonomi
 • Vi ønsker at fremme den frihed og fleksibilitet i hverdagen, som brugere af deleøkonomiske platforme oplever samtidig med, at det foregår under ordentlige og fair vilkår